سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس،‌ دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، گروه تحقیقاتی
حسن نادری – پژوهشگاه صنعت نفت
حمید مهدیزاده – دانشگاه تربیت مدرس،‌ دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، گروه تحقیقاتی
مهسا کاظمی – دانشگاه تربیت مدرس،‌ دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

اولین مرحله در فرآیند تولید نفت خام در بخش سطحی جداسازی نفت و گاز می‌باشد. در این فرآیند که در چند واحد جداسازی انجام می‌شود، نفت و گاز با فرآیند تبخیر آنی از یکدیگر جدا می‌شوند. به لحاظ ترمودینامیکی اثبات می‌شود که فشار، دما و تعداد مراحل جداسازی بر میزان و کیفیت نفت خام تولیدی در مرحله آخر (مخزن نگهداری) مؤثر می باشند. در مقاله حاضر نشان داده شده است که بیشترین تأثیر بر میزان نفت تولیدی به وسیله مرحله اول ایجاد می‌شود؛ همچنین دمای پایین‌تر مراحل جداسازی به نفع میزان نفت تولیدی است. از سوی دیگر مقدار پارامتر نسبت گاز به نفت (GOR) نیز کمینه شده است.