سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هلیا صالحین – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت
شاهرخ شاه حسینی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

زانتان که یکی از مهمترین صمغ های میکروبی تجاری می باشد توسط باکتری زانتوموناس کمپستریس تولید می شود. به همین دلیل، بهینه سازی رشد این میکروب مورد علاقه بسیاری از محققان و صنایع مربوطه قرار گرفته ایت. در این تحقیق، ۴ منبع غذایی گلوکز، نیترات آمونیوم، اسید سیتریک و فسفات دی هیدروژن پتاسیم از محیط کشت این میکرو ارگانیسم، انتخاب گردیده تا مقادیر بهینه آنها با استفاده از روش تاگوچی تعیین گردد. پس از بهینه سازی محیط کشت، دما و PH مناسب برای رشد میکروارگانیسم نیز تعیین شدند. آزمایشات نشان می دهد که نیترات آمونیوم و اسید سیتریک سهم قابل توجه ای در رشد و تکثیر سلولها دارند. همچنین دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و محیط های اسیدی برای رشد این باکتری مناسبتر است.