سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه احمدی آبکنار – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات در مدیریت، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن

چکیده:

آموزش الکترونیکی در سالیان اخیر رشد چشم گیری در جامعه داشته است. این شیوه آموزش مبتنی بر وب از طریق سامانه های مدیریت یادگیری (LMS) برای یادگیران قابل استفاده می گردد. سامانه های مدیریت یادگیری گوناگون به منظور انسجام یافتن و ارائه یک مدل محتوای واحد باید با مدل مرجع SCORM تطابق داشته باشند. این مدل به دست آوردن و نگهداری اطلاعات مربوط به یادگیران را مورد پشتیبانی قرار می دهد. این اطلاعات می تتوانند کاربردهای گوناگونی در بهبود کارایی سامانه های مدیریت یادگیری داشته باشند که در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت. در ادامه مدل مرجع SCORM معرفی خواهد شد.