سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود دهقاندخت – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در طراحی سیکل واقعی نیروگاه بخار با ۷ الی ۸ گرمکن آب تغذیه نوع بسته و باز، انتخاب مناسب فشارهای زیرکش توربین، بازده آیزنتروپیک توربی نها وTTDهیترها، در بازده سیکل و انهدام اکسرژی اجزاء سیکل، موثر است.در این مقاله رو شهای بررسی سیکل نیروگاه بخار به کمک روش تحلیل انرژی، روش تحلیل اکسرژی، و روش تحلیل اکسرژی- اقتصادی (ترمواکونومی)، در تعیین پارامترهای طراحی سیکل نیروگاه بخار، استفاده و مقایسه شده است. بهینه سازی سیکل نیروگاه بخار به کمک تعریف تابع هدف، انتخاب متغیرهای مستقل، تعریف محدودیتها، محاسبهپارامترهای طراحی بهینه به کمک الگوریتم ژنتیک انجام گردیده است.