سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر شمسی سربند – دانشجوی دکتری گروه مهندسی ساخت و تولید- دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
سید ابولفضل زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ساخت و تولید- دانشکده مهندسی مکانی
محسن شاکری – دانشیار گروه مهندسی ساخت و تولید- دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنع
محمد بخشی – دانشیار گروه مهندسی ساخت و تولید- دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنع

چکیده:

در فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ، ماتریس با یک محفظه محتوی سیالی با فشار بالا، جایگزین می‌شود. فشار سیال یکی از مهمترین پارامترهای این فرایند شکل‌دهی است. فشار کم باعث چروکیدگی در قطعه کار می‌شود، در حالی که فشار بیش از حد، موجب پارگی ورق می‌گرد. در این مقاله مسیر فشار بهینه برای تولید قطعات پله‌ای شکل در فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ بدست آمده است. روش بهینه‌سازی استفاده شده در این پژوهش، الگوریتم ژنتیک به همراه شبیه‌سازی در نرم‌افزار ABAQUS است. الگوریتم به زبانPythonدر نرم‌افزار ABAQUS نوشته شده است. مقایسه نتایج شبیه‌سازی با نتایج تجربی نشان می‌دهد که نتایج شبیه‌سازی تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. منحنی بدست آمده از الگوریتم ژنتیک را می‌توان به دو منطقه تقسیم کرد. قسمت اول منحنی (پله اول)، فشار کم بوده و به صورت نزولی فشار کاهش می یابد. این فشار کم در ورق یک پیش‌فرم ایجاد می‌کند. در قسمت دوم پس از نفوذ سنبه به اندازه پله اول، فشار افزایش پیدا کرده تا شکل نهایی قطعه ایجاد شود.