سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر ظریف مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
بهروز حسنی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از سازه‌های متداول در مهندسی سازه، خرپاها هستند. به علت کاربرد بسیـار زیـاد خرپاها بهینه‌سـازی توپولوژی، شکل و ابـعاد آنها از اهمیت ویـژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه بعد از بهینه‌سـازی توپولوژی می‌توان بهینه‌سازی شکل و ابعاد را ادامه داد، نرم افزاری تهیه شده است که می‌توان از آن جهت تحلیل و طراحی و همچنین بهینه سازی همزمان شکل و ابعاد خرپا بهره گرفت. برنامه تهیه شده قـادر است تا علاوه بر موارد فوق الذکر به کنترل قیود بر اساس موارد مطروحه در آیین نامه AISCو محاسبه تابع هدف بپردازد. قبل از اقـدام به بهینه سازی شکل و ابعاد نیز از برنامه PLATOجهت انجام بهینه سازی توپولوژی استفاده گردیده است. برای انجام عملیات بهینه سازی از سابروتین های برنامه DOTجهت بهینه سازی استفاده شده است و در نهایت با تلفیق آنها ابزاری مناسب جهت تحقق هدف مورد بحث تولید شده است.