سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومان رضائیان – کارشناس ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

در این تحقیق بهینه‌سازی بست‌های مورب تک ستون‌های مشبک فلزیانجام گرفته‌است. پارامترهای مورد بررسی ابعاد بست، زاویه بست موربوفاصلهدونیمرخمی ‌باشند. باتوجه به روابطحاکمبر طراحیایناعضاءو ضوابط آیین ‌نامه‌ای، بااستفادهازالگوریتمSequential Quadratic Programming ((SQP) method) و بوسیله برنامه‌نویسی در محیط MATLAB و استفاده از نرم‌افزار LINGO ، بهینه سازی صورت گرفته‌است. نتایج بیانگر جواب‌های یکسان این دو نرم‌افزار می‌باشد. در انتها به بررسی محدودیت آیین‌نامه‌ای زاویه بست‌ها پرداخته شده است و زاویه بهینه بست‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.