سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فخرالدین ییلاقی اشرفی – شرکت برق منطقه خراسان
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده مهندسی ،دانشگاه مازندران

چکیده:

بهینه سازی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات عبارتست از جستجوی آرایشی شبکه بگونه ای که تلفات آن حداقل باشد ضمن اینکه شعاعی بودن شبکه توزیع حفظ گردد.باتغییرمناسب دروضعیت کلیدهای شبکه و درنتیجه تغییر در مسیر عبور جریان می توان به چنین هدفی دست یافت دراین مقاله روشی برای حل مسئله کاهش تلفات با تغییر آرایش شبکه ارائه شده است .دراین روش برروی نقاط مانور متمرکزشده و با تشکیل ترکیبات مختلفی ازاین نقاط حالت های گوناگونی ایجاد نموده و آنها رامورد بررسی قرارمیدهیم این روش به یک شبکه ۳۳ باس عمل اعمال شد .نتایج بدست آمده نشان می دهد که علاوه برکاهش تلفات ولتاژباس ها نیز بهبود یافته است .