سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در سالهای اخیر آب موجود در معدن چغارت سبب مشکلات و افزایش هزینه های عملیات معدنکاری (حفاری، انفجار، بارگیری،حمل و سنگ شکنی) شده است. با توجه به افزایش هزینه های عملیات انفجاری در مناطق آبدار معدن چغارت این مقاله بلوکهای انفجاری ابدار و مهمترین عوامل موثر بر خرد شدگی سنگ نظیر ساختار زمین شناسی، مقاومت سنگ، شرایط آب داخل چالهای انفجاری، نحوه توزیع مواد منفجره، پارامترهای طراحی حفاری و انفجار را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به تحقیقات انجام شده و نتایج بدست امده طراحی ارائه شده است که مطابق آن هزینه های عملیات انفجاری در مناطق ابدار معدن چغارت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
طرح ارائه شده سه هدف اساسی خارج کردن آب از بلوک انفجاری قبل از عملیات انفجار، خرد شدگی مطلوب سنگ پس از عملیات انفجار و کاهش هزینه های عملیات انفجاری در بلوکهای آبدار را شامل می شود.