سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی داننده مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه-دانشگاه صنعت آب و برق تهران
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق تهران
محسن محمودی – شرکت آب پویشگران نوین تهران

چکیده:

تحلیل اقتصادی طرح های مهار سیلاب، یک مساله پیچیده در مهندسی رودخانه و مدیریت سیلابدشت می باشد. در این مقاله سعی شده است یک روش عمومی برای شناسایی ترکیب بهینه از میان روش های مدیریت سیلابدشت در یک چارچوب احتمالی و بهینه سازی ابعاد سازه های منتخب جهت مهار سیلاب رودخانه های شهری توسعه داده شود. در این روش مقدار خسارات مورد انتظار سالانه و هزینه های آن در دبی معلوم یا عمق مشخصی از غرقابی، کمینه می گردد. روش های مختلف مهار سیلاب( سازه ای و غیر سازه ای) می تواند با این روش آزموده شده و تاثیر هر کدام از گزینه ها در میزان کاهش خسارات استخراج شود. بر مبنای روش های ارایه شده در این تحقیق، بهینه سازی سیستم مهار سیلاب رودخانه مهرانه رود تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است.