سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد مستوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین صبحیه – استادیار و مدیرگروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژو
علیرضا میر محمد صادقی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه امام حسین

چکیده:

دو مقوله مهندسی ارزش و مدیریت ریسک سالهاست که به طور جداگانه در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، که هرکدام با رویکرد و تاکید خاص خود سعی در اجرای بهتر پروژه ها دارند . مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق در مورد یکپارچه سازی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در اجرای پروژه ها است . در این پژوهش به امکان تلفیق تکنیک های مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پرداخته می شود و هدف نهایی آن بکارگیری عملی تکنیک های مدیریت ریسک در کارگاه های مهندسی ارزش و دست یافتن به ابزاری است که توانمندی های هر یک از دو مقوله فوق را به طور توأمان دارا است . مقاله حاضر با معرفی اجمالی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک به بحث در مورد ضرورت ها و بسترهای موجود برای تلفیق این دو مقوله می پردازد . در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن برشمردن معایب و محاسن حاصل از تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش، طرق ممکن برای تلفیق این دو مقوله نیز معرفی شود .