سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازنین شعبانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک ایر

چکیده:

تخصیص بار آلاینده ( WLA )بهینه در رودخانه به معنای تعیین سطح تصفیه در منابع آلاینده به شکلی است که ضمن رعایت استانداردهای کیفی آب، هزینه تصفیه حداقل شود . از آنجاییکه پارامترهای سیستم رودخانه نظیر سرعت و دبی جریان و ضرایب معادلات معرف واکنش های کیفی سیستم تصادفی می باشند، پارامترهای مدل بهینه سازی منتج در مساله WLA نیز تصادفی خواهند شد . در این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی با محدودیت احتمالاتی و ضرایب تکنولوژیکی تصادفی که مقادیر آن وابسته به مدل روندیابی کیفی اکسیژن محلول (DO) و رابطه DO‐BOD می باشد، در یک سیستم رودخانه ای فرمولبندی شده است . با فرض توزیع های احتمالاتی مختلف برای پارامترهای تصادفی مدل کیفی استریتر – فلپس ) SP) و با توجه به غیرخطی بودن تابع ضرایب تکنولوژیک مدل LP برحسب آنها، مشخصات آماری ضرایب تکنولوژیک توسط روش شبیه سازی مونت کارلو محاسبه گردیده است . سپس از مفهومی به نام کاپولا برای برخورد با مسأله متغیرهای تصادفی غیرنرمال همبسته با توزیع های کناری متفاوت استفاده شده است . در این مطالعه با اعمال مراحل مذکور در یک مثال تأثیر و اهمیت احتساب عدم قطعیت و همبستگی پارامترهای مدل کیفی بر نتایج WLA ارزیابی شده است .