سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید ضیاء الدین شفائی تنکابنی – دانشگاه صنعتی شاهرود، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفی
محمد کُر – دانشکده فنی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی
امیر شعبانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی
زهرا بهری – دانشگاه صنعتی شاهرود، کارشناسی استخراج، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژ

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده از روشهای طراحی آماری آزمایش ها، طرح آمیخته ضمن بدست آوردن شناخت بهتر از فرآیند، اختلاط مطلوب برای بیشینه کردن بازیابی در فلوتاسیون زغال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر اختلاط وزنی زغال ها و اثر متقابل بین دو مارک لاویج و کارمزد تأثیر کاملا معنی دار و با اهمیتی از نظر آماری در درصد بازیابی زغال داشته اند. مطالعات مربوط به بهینه سازی عددی توسط نرم افزار انجام شد و طبق پیشنهاد نرم افزار هنگامی که سه مارک کیاسر، لاویج و کارمزد به ترتیب با درصد وزنی ۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۷۰ درصد مخلوط شوند بازیابی به ۹۵ % و خاکستر محصول ۱۴ % پیش بینی گردید