سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آریتا سعیدی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
عزت الله اصغری زاده – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت ریسک از فازهای مهم مدیریت پروژه و یکی از هشت سطح اصلی " بدنه دانش مدیریت پروژه است " ،که ارزیابی ریسک از مهمترین گامهای آن می باشد . ارزیابی ریسک ها در استانداردهای مختلف بر اساس سنجش احتمال و پیامد بروز ریسک ها پیشنهاد شده است، که در بعد پیامد بیشتر به اثرات هزینه ای و بعضاً به اثرات زمانی بروز ریسکها توجه می شود . این مقاله با بررسی روشهای توصیه شده ارزیابی ریسکها، سعی بر توسعه شاخصهای ارزیابی اثر دارد تا امکان ارزیابی جامع تر از ریسکها را فراهم سازد . به همین منظور پیامدهای مختلف بروز ریسک در پروژه های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و فاکتورهایی از جمله کیفیت، عملکرد و رضایت مشتریان که بروز ریسکها می تواند بر آنها اثرگذار باشد، شناسایی و برای ارزیابی کیفی آنها در پروژه های صنعتی طیف های مناسبی طراحی شد و در نهایت صحت عملکرد مدل پیشنهادی برای یک پروژه صنعتی مورد بررسی قرار گرفت .