سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید محمدیان –
ایمان ابوعلی –

چکیده:

استفاده گسترده و روز افزون از روش های N.D.T در صنایع قطعه سازی تأکیدی بر نیاز به کیفیت و برآورده ساختن آن توسط روش های متفاوت در این زمینه است. در این مقاله سعی می شود با توجه به اینکه ماهیت مواد مصرفی وحساسیت آنها در دو سیستم (Water washable & Post Emulsifable ) گوناگون است و همچنین دامنه کاربردی آنها بر روی قطعات با توجه به محدودیت های روش آزمون و نوع قطعه و فرآیند ساخت آن متغیر می باشد در هر دو روش مقایس های از نتایج بدست آمده انجام شده و با استفاده از آن روش بهینه آزمون ها ارایه می گردد.