سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدجواد فیض اللهی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محمد مدرس یزدی – دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک مدل بهینه سازی استوار منابع و مصارف بانک توسعه داده شده می شود. در برنامه ریزی برای بهینه سازی منابع و مصارف بانک، باید به این نکته توجه داشته که ممکن است مشتریان بانک، بازپرداخت اقساط وام های گرفته شده از بانک را دقیقا در موعد مقرر و به مقدار تعیین شده انجام ندهند. این عدم قطعیت ممکن است مشکلات زیادی را در برنامه ریزی منابع و مصارف بانک به وجود بیاورد. عدم در نظر گرفتن آن، یعنی خوشبینانه نگاه کردن به مساله، باعث خواهد شد که جواب های بهینه بدست آمده در دنیای واقعی غیر موجه گردند. نگرش بدبینانه به مساله نیز باعث از دست دادن فرصت های بسیاری می شود. در این مقاله از بهینه سازی استوار با درجه محافظه کاری قابل تنظیم به عنوان یک راه حل میانه استفاده کرده و مدلی استوار برای بهینه سازی منابع و مصارف بانک ارایه می کنیم. این مدل در بانک صنعت و معدن پیاده شده و از داده های مربوط به آن بانک استفاده می شود.