سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سعادت سرشت – گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجا که عموما در GIS محاسبات هندسی بر اساس مختصات تصویر و نه مختصات جغرافیایی صورت می گیرد بررسی و کاهش خطاهای هندسی ناشی از سیستم تصویر اهمیت بسزایی دارد. این مساله بخصوص در برهم نگاری لایه های مختلف مکانی خود را نشان می دهد.لذا انتخاب درست سیستم تصویر و معرفی بهترین پارامترها برای آن که منجر به حداقل اعوجاج هندسی برای منطقه کاری مربوطه شود منجر به کاهش این خطا خواهد گشت. این مقاله به ارائه روشی هوشمند بر اساس الگوریتم ژنتیک می پردازد که توسط آن پارامترهای سیستم تصویر با توجه به شکل و وسعت منطقه طوری انتخاب می گردد که میزان اعوجاج هندسی در سطح منطقه کمینه گردد. چون روش پیشنهادی مستقل از نوع سیستم تصویر و شکل منطقه می باشد.این الگوریتم می تواند بصورت اتوماتیک در سیستم های GIS برای تعیین بهترین پارامترهای سیستم تصویر انتخابی بکار رود.