سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناصر تقی زادیه – استادیار گروه سازه دانشکده فنی و مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله بهینه سای سازه ها در برابر کمانش با روش تکاملی سازه ها (ESO) بر اساس روش المانهای محدود بررسی شده است. تئوری تحقیق انجام شده بر اساس روش تکاملی سازه هاست. در این روش المانهای کم تنش و در نتیجه قسمتهای غیر لازم بتدریج از سازه حذف می شوند. در روش بیان شده در این مقاله حذف و اضافه کردن المانها در امتداد لبه ای از سازه صورت می گیرد. باین جهت هر تکرار با شکل جدیدی از سازه شروع می شود. وقتی که دقت خواسته شده در حل مساله بدست آمد، عملیات متوقف می شود و با ثابت نگه داشتن وزن سازه، شکل بهینه سازه با پیشینه کردن بار بحرانی کمانش بدست می‌آید. این روش را می توان با هر نرم افزار مهندسی که بر اساس روش المانهای محدود نوشته شده باشد بکار برد. در این تحقیق نرم افزار ANSYS استفاده شده است.