سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
رسول تجددیان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله به بهینه سازی الگوی حفاری و انفجار با روش نوین آنالیز تصویری پرداخته شده است. برای مدلسازی و بهینه کردن چالهای انفجاری از مدل گازنتسف و معادله رزین راملز استفاده شده است. در ابتدا با شبکه بندی جبهه کار مورد نظر عکسهایی تهیه و با فرمت مناسب ظاهر و تصویر نگاری گردید. از عکس تصویر نگاری شده فایل گرافیکی تهیه گردیده وخطای موجود در آن که عمدتا خطای پرسپکتیو بوده توسط نرم افزار Corel Draw اصلاح گردیده است. از روی فایل اصلاح شده ابعاد دانه ها محاسبه و با انجام محاسبات لازم نمودار توزیع دانه بندی هر جبهه کار بدست امد. بر اساس برداشتهای ژئومکانیکی انجام شده ازچهار جبهه کار معدن و مقایسه الگوهای انفجاری الگوی مناسب برای انفجار معدن بصورتB=1.5m و S=2.9m بااضافه حفاری ۱۵ سانتی متر و گل گذاری ۰/۹۵ متر پیشنهاد گردیده است.این الگوی حفاری و انفجار شامل چالهای ۶۴ میلی متری و یا خروج آنفو و تقویت کننده دینامیت و خرج ویژه ۰/۴۴kg/m3 می باشد. بعد متوسط حاصل از الگوی پیشنهادی ۲۸/۵ سانتی متر محاسبه شده است. میزان تولید این الگوی انفجار با در ظنر گرفتن وضعیت جبهه کارهای معدن در حدود ۴۰۰۰ تن پیش بینی شده است.