سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه پور محمدی –
محمد تقی دستورانی –
سید علی محمد چراغی –
محمد حسین مختاری –

چکیده:

ایران با داشتن آب و هوای متفاوت از مرطوب و نیمه مرطوب تا خشک و نیمه خشک در زمینه کشاورزی مستعد می باشد. به طوری که در شهرهای مرکزی کشور حتی باوجود مشکل کمبود آب، کشاورزان با تبحر و تجربه خویش که از اجدادشان کسب کرده اند توانسته اند در طول سالها دوام آورده,موفق بوده و معاش خود را تامین نمایند. رمز موفقیت آنها بی شک استفاده بهینه از منابع آب موجود در این مناطق بوده است. حوزه منشاد در استان یزد از مناطق کوهستانی قرار گرفته در دل کویر می باشد که منابع آب موجود در آن از ذوب برف ارتفاعات شیرکوه و بارندگیهای فصلی تامین میشود. اکنون یکی از مشکلات کشاورزان این منطقه کمبود آب بویژه در فصل تابستان می باشد. در این مقاله ابتدا سعی شده تا برآوردی از منابع آب موجود در منطقه صورت گیرد. سپس با توجه به سطح زیر کشت گیاهان زراعی و باغی حوزه اقدام به محاسبه نیاز آبی آنها در طول یک سال زراعی شده است. با انجام یک مقایسه بین منابع آب موجود و نیاز آبی سطوح زیر کشت, اقدام به تعیین پتانسیل کشت در این منطقه گردیده است. نهایتاً به کمک نتایج محاسبات صورت گرفته, برنامه ریزیها جهت افزایش سطح زیر کشت در منطقه ارائه و راهکارهای مناسب در جهت استفاده بهینه از منابع آب موجود در منطقه و نگهداری آنها و همچنین افزایش راندمان آبیاری پیشنهاد شده است.