سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

محدودیت منابع آب قابل دسترس و ضرورت تولید محصولاتی که منطبق بر اصول زراعی ونیاز جامعه باشدف سبب شده که روش های تخصیص بهینه منابع تولید بین سناریوهای مختلف گسترش یابد. با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، اشتغال و تامین غذای جامعه، لازم است که ازمنابع و نهاده های تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده گردد تا ضمن بهینه سازی مصرف منابع، سود آوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد.وجود اقلیم خشک و نیمه خشک ضرورت تعیین شیوه و نوع فعالیت های زراعی راافزون تر می کند. بر این اساس و مطابق با شرایط بازار وکشاورزی مرسوم در منطقه ، ۱۰ وضعیت برایاین مطالعه انتخاب شد . چنین گزینه نسبت بهکاربرد آب آبیاری شامل ۱۰۰، ۹۰، ۸۰، ۷۰، ۶۰ و ۵۰ درصد همراه با وضعیت حجم خالص آب آبیاری قابل دسترس برای مزارع برای شرایط کفایت (۱۰۰ درصد) و محدودیت آب قابل دسترس (۹۰، ۸۰، ۷۰ و …. صفر درصد) منظور گردید. مدل برای هر ظرفیت قابل دسترس حل و برای هر دو مسئلهخطی و غیر خطی از روش SOLVER در نرم افزار MsExel استفاده گردید. در نهایت الگوی بهینه کشت برای هر ظرفیتیاز آب قابل دسترس و برای هر دو مدل خطی و غیر خطی تعیین شد.