سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاشار فلامرزی – فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
امید پورمند – فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

محدودیت منابع همواره یک مشکل در دستیابی به سود بیشتر یا کاهش هزینه ها در بسیاری از فعالیت ها از جمله فعالیت های کشاورزی بوده است. یکی از مهم ترین منابع مهم محدود کننده در کشاورزی آب است. کمبود آب می تواند تاثیر بسزایی بر روی عملکرد و سود فعالیت های کشاورزی داشته باشد. با توجه به این مسئله ، روشهای بهینه سازی استفاده ازآب کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. درتحقیق حاضر برنامه بهینه سازی الگوی کشت گیاهان تحت آبیاری برای منطقه ای در زیر دست سد درودزن نوشته و اجرا شده است. منطقه موردمطالعه دارای ۳۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت است که آب مورد نیاز آن از ۳۵۰ چاه آب تامین می گردد. مطالعه بر روی کشت چهار محصول برنج، گندم بهاره ،جو و ذرت انجام گرفت و با استفاده از اطلاعات منطقه نیازهای این محصولات محاسبه گردید. میزان هزینه های جانبی از جمله کود، نیروی انسانی ونیروی ماشین الات و سایر هزینه های موجود با استفاده از اطلاعاتمحلی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار مطلب برنامه بهینه سازی الگوی کشت برای منطقه نوشته و اجرا گردید. با توجه به نتایج حاصله از مدل بهینه سازی بهترین و اقتصادی ترین الگوی کشت با توجه نوع مدیریت آب در منطقه که در متن تحقیق به آن اشاره شده است، ارائه گردید.