سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس مؤذن کلور – کارشناس ارشد قسمت تحقیقات انجین اداره تحقیق و توسعه، اداره تحقیق و تو
عباس کاشی – مدیر اداره تحقیق و توسعه

چکیده:

در این پروژه، امکان بهینه سازی قوای محرکه انجین براوو بررسی شده است. هدف از این کار افزایش توانایی تولید انجین با در نظر گرفتن کاهش و یا حفظ مصرف سوخت ویژه می باشد. بخش عمده فعالیت، مربوط به بررسی ایده های اصلاحی در زمینه بهبود فرآیند روبش (Scavenging Process) راندمان حجمی (Volumetric Efficiency) و تایمینگ زاویه ای می باشد. بهبود فرایند روبش و راندمان حجمی با نصب راهگاه مرکزی (Central Port) بهینه شده در سیلندر و در مقابل دریچه اگزوز و افزایش راندمان حجمی با اصلاح محفظه لنگ و کاربراتور حاصل شد. اصلاح تایمینگ زاویه ای که توسط اصلاح سوپاپ گردان (Rotary Valve) در جهت افزایش راندمان حجمی انجام گرفت. بهبود قابل ملاحظه ای نداشت و حتی اثر منفی به ازای زاویه همپوشانی ۲۰ درجه به جای گذاشت.