سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک طلعت اهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز
بهمن فرهمندآذر – استادیار گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه سازه های خرپایی با توجه به کاربردهای گوناگون آن بیش از پیش اهمیت پیدا کرد هاند. شاید علت استفاده فراوان از این نوع سازه ها را بتوان در مقرون به صرفه بودن، راحتی اجرا، عدم نیاز به تخصصی ویژه برای اجرا و نیاز امروز بشر به سازه هایی با دهانه های بزرگ بدون ستون مرکزی را نام برد. از طرفی تحقیقات زیادی در مورد انواع مختلف روشهای بهینه سازی اندازه خرپاها معرفی شده اند؛ آقای Dorigo یک روش جدید بهینه سازی به نامAnt Colony Optimizationرا در سال ١٩٩١ پایه ریزی کرد. در این مقاله سعیشده است تا خرپاها را با الگوریتم EAS که یکی از روشهای ACO می باشد، بهینه نماییم. مقایسه ای بین نتایج حاصل از طراحی خرپا با این روش و طراحی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی و روشهای بهینه سازی کلاسیک و همچنین روش ACS (یکی دیگر از روشهای ACO ) آورده شده است. در پایان نشان داده شده است که این روش نسبت به روشهای دیگر عملکرد بهتری دارد.