سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر فتحی مقدم – دنشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
بابک لشکرآرا – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بهنیا – دنشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رعایت استانداردهای طراحی نقش بسزائی در کاهش مصرف انرژی در سیستمهای پمپهاژ کوچک در بخش کشاورزی دارد. این پمپها بیشتر از نوع گریز از مرکز یا سانتریفیوژ با فشار نسبی بالا و اندازه متوسط نسبت به پمپهای محوری که اکثرا با فشار نسبی کم در اندازه های بزرگ بهره برداری می شوند، می باشند. هدف از این تحقیق اندازه گیری راندمان و بررسی تلفات بیهوده انرژی ناشی از بهره برداری ضعیف این الکتروپمپها است که اکثرا در اندازه ها ی ۶ تا ۱۲ اینچ بصورت منفرد در بخش کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرند. مقایسه متوسط راندمان بهره برداری ۴۱ فقره پمپ سانتریفیوژ آبرسانی کشاورزی با شاخص راندمان بهینه آنها در شرایط ایده آل نشان می دهد که با رعایت استانداردهای طراحی و بهره برداری در این سیستم ها میتوان سالانه ۳/۸۴ درصد در مصرف انرژی الکتریکی کل کشور صرفه جوئی نموده، هزینه تولید برق را بمقدار ۴۳۵ میلیارد ریال در سال کاهش داد.