سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهران اوسطی – شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
مهرداد قمری – شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

یکی از مباحث مطرح در موتورهای احتراق داخلی، بهینه سازی بازده تنفسی موتور است . بهینه نمودن این خصوصیت باعث بهبود عملکرد موتور می شود . روش سطح پاسخ (Response Surface Methode) قادر است با طرح آزمونهای مشخص وبکارگیری روشهای بهینه سازی عاملهای موثر بر بازد ه تنفسی را مشخص کند .نهایتًا با استفاده از این روش می توان نقاط بهینه یا نزدیک به بهینه اجزای موتور را مشخص نمود . امروزه با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای می توان با صرف کمترین هزینه آزمونها ی مربوطه را انجام داد .در این مقاله هدف نشان دادن روند بهینه سازی بازده تنفسی موتور پیکان ۱۶۰۰ افشانه ای با استفاده از روش سطح پاسخ است.نتایج نهایی نشان می دهد که متوسط بازده تنفسی حدود ۴% افزایش داشته است .