سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین سپهوند – دانشگاه تهران
شاهرخ فرهنگی – دانشگاه تهران

چکیده:

موتورهای القایی در سرعت و گشتاور نامی دارای حداکثر بازده خود می باشند ولی در بارهای کم، بازده موتور کاهش می یابد. بنابراین در بارهای کمتر از مقدار نامی باید شاری کمتر از شار نامی به موتور اعمال گردد. در این مقاله یک محرکه الکتریکی موتور القایی با کنترل برداری و جهت دهی شار روتور با در نظر گرفتن تلفات آهن شبیه ساز شده است که در آن یک بهینه ساز بازده تحلیلی با استفاده از مدل موتورالقایی بکار گرفته شده است. همچنین یک سیستم بهینه ساز فازی بازده طراحی شده است که با استفاده از روش جستجو، شار بهینه را می یابد. در این بهینه ساز با بهره گیری از روش تحلیلی، یک روش جدید بکار گرفته شده است که روند جستجوی شار بهینه را سرعت داده (با هدایت روند جستجوی شار به نزدیکی شار بهینه) و تنظیم آسان پارامترهای سیستم را فراهم می سازد. نتایج شبیه سازی صحت عملکرد بهینه سازهای بازده را نشان می دهند.