سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدحسن پنجه شاهی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی
آبتین عطایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، ساختمان علوم انسانی۲، دانشک

چکیده:

توجه به افزایش بهای انرژی محدودیت مناب تولید آن و حفظ محیط زیست ، لزوم کاهش شدت انرژی و بهینه سازی مصرف آن در صنایع انرژی بر را نمایان می سازد. دست یافتن به این مهم ، عموما با ایجاد سیستمهای بازیابی حرارت کارا تحقق یافته که استفاده از تکنولوژی پینچ، اصولی ترین روش برای طراحی شبکه های بازیابی حرارت، انتقال بهینه انرژی از جریانهای گرم به سرد و کاهش تقاضای سرویسهای جانبی شناخته شده است. صنعت قند و شکر از صنایع انرژی بر است ومصرف انرژی در آن بصورت مصرف بخار و برق می باشد . بطوریکه یک واحد تولید قدرت، مشتمل بر توربینهای بخار، درکارخانجات قند تعبیه شده و با تولید همزمان برق و حرارت، علاوه بر تولید برق مورد نیاز، بخارلازم را جهت مصارف گرمایشی و فرایندی کارخانه فراهم می کند. یکی از روشهای متداول تشخیص راندمان مصرف انرژی در یک کارخانه قند، اندازه گیری مقدار مصرف بخار زنده خروجی از توربینبرای مرحله تبخیر است. از نظر تئوری ۱۴ درصد تناژ چغندر قند، بخار برای فرایند تولید شکر لازم است که این میزان درکشورهای پیشرفته از ۱۷ تا ۲۵ درصد می باشد. در حالیکه در کارخانه های قند ایران این میزان حتی تا سه برابر بیشتر از مقادیر یاد شده است. در پژوهش حاضر ، با استفاده از تکنولوژی پینچ به اصلاح واحد تغلیظ شربت و شبکه مبدلهای حرارتی مرتبط با آن در یکی از کارخانجات شکر کشور، به منظور بهبود بازیافت بخار شربت و کاهش مصرف انرژی می پردازیم. مراحل کار به این ترتیب است که ابتدا واحد تغلیظ شربت، که تامین کننده بخش مهمی از بخار مورد نیاز فرایند است، اصلاح شده و سپس شبکه مبدلهای حرارتی مرتبط با آن هدفگذاری و برای رسیدن به اهداف مورد نظر اصلاح خواهد شد. جهت انجام این پژوهش، نرم افزاری توسط محققین توسعه داده شده است که بوسیله آن تجهیزات جدید، دقیقا طراحی و تحلیلهای اقتصادی ارائه می گردد.