سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار – مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت – آزمایشگاه سوخت و احتراق
محمد صدیقی – استادیار مهندسی هوافضا دانشگاه علم و صنعت – آزمایشگاه سوخت و احتراق
سیاوش یوسفی – دانشجو – دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت – آزمایشگاه سوخت و احتراق

چکیده:

با توجه به اهمیت بهینه سازی در مصرف سوخت در این مقاله سعی شده روشهایی برای احتراق بهتر همراه با تولید آلایندههای کمتر و بازدهی بهتر بخاریهای گازسوز دودکشدار ارائه گردد . در یک بخاری گازسوز دودکشدار میزان هوایی که وارد بخاری میشود و نیز اینکه چه مقدار از این هوا به صورت هوای اولیه وچه مقدار به صورت هوای ثانویه وارد می شود بر بازدهی بخاری و میزان آلایندهها بسیار موثر است . در این مقاله ابتدا سعی شده که میزان هوای اضافه مناسب برای عملکرد بهینه یک بخاری به دست آید و پس از آن درصد هوای اولیه وثانویه این میزان هوا برای کمترین آلودگی و بیشترین بازدهی محاسبه شود . در این مقاله اثر تغییر هوای اضافه از %۵۰ تا %۴۰۰ و هوای اولیه از %۲۵ تا %۶۵ مورد بررسی قرار گرفته است . دادهها بیانگر این است که هوای اضافه در محدوده %۷۰ تا %۱۲۰ و هوای اولیه %۴۵ تا %۵۵ بهترین نتایج را بدست میدهد .