سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پدرام موتمنی –

چکیده:

سیستم خنک کننده در نیروگاه ها، یکی از مهمترین سیستم ها می باشد و در انتخاب محل نیروگاه نقش اسا سی دارد . از جمله سیستم های خنک کن، برج های خنک کن خشک می باشند، که با توجه به کم آبی کشورمان، مورد توجه بیشتری قراردارد . ازآنجاییکه هزینه سرمایه گذاری و ساخت این واحد به علت ساختمان سازه ای عظیم و تعداد زیاد مبدل های حرارتی بسیار بالاست، بهینه سازی آن، حائز اهمیت بسیار زیادی می باشد . در این پروژه، برج خنک کن خشک غیرمستقیم ( هلر ) با جریان طبیعی مورد نظر می باشد، از این لحاظ که برج احتیاج به هیچ آب جبران سازی ندارد، برای نواحی خشک مناسب می باشد . طراحی این برج بستگی زیا دی به مقدار اختلاف دمای اولیه ( اختلاف بین دمای کندانسور و دمای محیط ) دارد و هم انگونه که گفته شد در طراحی این برج باید به هزینه های مربوط به قسمتهای مختلف برج نیز توجه شود . در این پروژه روابط بین مشخصات برج و هزینه ها ارائه شده اند . البته با این توجه که تمام هزین ه ها به مقدار اختلاف دمای اولیه بستگی دارند . ابتدا با متغیرگرفتن مقدار اختلاف دمای اولیه، هزینه های مربوط به آن حساب می شوند، سپس هزینه ها بر حسب مقدار اختلاف دمای اولیه بدست می آید و با هزینه های راه اندازی و نگهداری جمع شده و بهترین اختلاف دمای اول یه با کمترین هزینة مربوط به آن، نتیجة این عمل بهینه سازی است که طراحی نهایی بر اساس آن صورت می گیرد .