سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر فتحیان پور – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
امین اله موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن‐ بررسی فنی اقتصادی دانشگاه تربیت

چکیده:

معدن فسفات اسفوردی واقع در شمال شرقی شهرستان بافق، تنها تولید کننده عمده فسفات معدنی در کشور است. نوع کانه این کانسار به طور عمده فلوئوروآپاتیت بوده که در برخی مناطق کلر جانشین فلوئور شده و به کلروآپاتیت تغییر یافته است. از آنجا که تکنولوژی فعلی فرآیند تهیه اسید فسفریک از سنگ معدن فسفات نسبت به میزان ناخالصی کلر موجود در کنسانتره بسیار حساس است، محدودیت حداکثر مجاز کلر در مواد اولیه به میزان ppm 500 اعمال میگردد، بنابراین ضروری است تا امکان استخراج انتخابی از معدن به منظور کاهش کلر در سنگ معدن صورت پذیرد. به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید با هدف کاهش میزان کلر لازم است مدلی از چگونگی پراکندگی فسفات، کلر و آهن به طور هم زمان و هم مکان در اختیار باشد. بدین منظور تخمین سه بعدی زمین آماری کریجینگ با توجه به قابلیت های اساسی آن یعنی تأمین مقدار کمینه واریانس تخمین و نااریبی تخمین برای مقادیر فسفات، کلر و آهن در منطقه صورت پذیرفت. پس از تهیه مدل بلوکی، ارزش اقتصادی بلوکها با لحاظ کردن هزینه ها و نیز درآمد ناشی از فروش کنسانتره فسفات، مشخص و حد نهایی معدن با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی تعیین گردید. در نهایت بهینه سازی تولید معدن در دوره های کوتاه مدت و میان مدت از طریق بهکارگیری برنامه ریزی خطی عدد صحیح و اعمال شروط مختلف از قبیل افزایش عیار فسفات در بلوکهای استخراجی و به طور همزمان کاهش میزان کلر در دوره- های استخراجی از طریق تعیین تعداد کارگاههای لازم جهت استخراج همزمان، انجام گردید. نتایج نشان میدهد که بدین شیوه میتوان میزان عیار متوسط را در محصول خروجی معدن در سالهای اولیه بهره برداری به میزان قابل ملاحظهای (بهبودی تا بیش از ۲۵ % حالت غیر بهینه) کاهش داد و محصولی با کیفیت قابل عرضه به صنایع شیمیایی تولید نمود