سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین معاضدی – شرکت مشانیر،گروه تخصصی برق و ماشین ( تهران – ایران )
جواد ساعی – شرکت مشانیر،گروه تخصصی برق و ماشین ( تهران – ایران )

چکیده:

در این مقاله پس از تعریف صورت مساله در قالب مقدمه، ابتدا توضیحاتی در خصوص نرم افزاری که جهت شبیه سازی و شناسایی روش بهره برداری بهینه تاسیسات تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه استفاده گردیده، ارائه می شود . سپس نتایج بررسی های به عمل آمده جهت اطمینان از صحت عملکرد نرم افزار آورده شده است . در ادامه داده های اولیه لازم برای انجام شبیه سازی بر مبنای شرایط سال ) ۱۳۸۹ اولین سال احتمالی بهره برداری از تاسیسات ) تخمین زده خواهد شد . این داده ها را میتوان تحت عناوین منحنی هفتگی بار در فصول مختلف، و (Incremental Cost: IC) منحنی هزینة افزایشی تولید در سال ۱۳۸۹ خلاصه نمود . در انتها نیز نتایج حاصل از اجرای برنامه برای حالتهای مختلف ارائه گردیده است . نتایج اولاً نشان دهندة جایگاه ویژة چنین نرم افزاری در دستیابی به رویه بهره برداری بهینه است . ثانیاً ضرورت توجه به انتخاب پریودهای مناسب را مورد تاکید قرار میدهد . در این راستا بنظر میرسد که برنامه ریزی هفتگی در بهره برداری از
تاسیسات سیاه بیشه نتایج بهتری را درپی داشته باشد . این نتایج همچنین میتواند نشانة توفیق نرم افزار تهیه شده در تامین خواسته های مورد نظر تلقی گردد . لازم به ذکر است که تاسیسات تلمبه ذخیره ای بعلت عملکرد سریع علاوه بر قله تراشی میتوانند در بهبود پایداری شبکه در هنگام بروز اختلالات نیز بسیار موثر باشند .