سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران شکروند مقدم – کارشناس ارشد مهندسی صنایع (سیستمهای اقتصادی- اجتماعی)
سید جمشید موسوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، بهینه‌سازی عملکرد سیستم سدهای مخزنی با اهداف تولید انرژی برق ـ آبی و تأمین تقاضای آب که از اهداف اصلی عملکرد سدهای مخزنی است مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، ساختار توابع تأمین آب و تولید انرژی برق ـ آبی به صورت ماتریسی پیاده‌سازی شده و در ادامه بهینه‌سازی این مدل با استفاده از الگوریتم‌های نقاط داخلی و روش‌های برنامه‌ریزی چند معیاره انجام شده‌ است. با توجه به بزرگی مقیاس و غیر خطی بودن مسأله، نتایج نشان می‌دهند که روش‌های نقاط داخلی، که در آنها از ساختار خالی یا تنک بودن ماتریس‌ ضرایب مدل بهینه‌سازی استفاده می‌شود، می‌تواند ابزاری مناسب در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنه باشد. در این راستا مدل ۶ مخزنه غیر خطی توسعه یافته برای سیستم مخازن دز و کارون با استفاده از قابلیت روش‌های نقاط داخلی در زمانی کمتر از ۴۵ دقیقه اجرا و جواب‌های بهینه حاصل گردید. با توجه به عدم امکان حل مسأله با روشهای برنامه‌ریزی پویای کلاسیک و الگوریتم‌های معمول برنامه‌ریزی غیرخطی، قابلیت روش‌های نقاط داخلی در بهینه‌سازی مسائل بزرگ مقیاس بهره‌برداری از مخازن سدها حائز اهمیت می‌باشد.