سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ابراهیمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با افزایش جمعیت و احتیاج رو زافزون بشر به فراورده های کشاورزی و نیاز جامعه به منابع انرژی موجب گردیده استکه تا حد امکان از منابع ابی موجود استفاده صحیح و بهره برداری کامل بهعمل اید. اولین قدم برای رسیدن به شرایط مطلوب در مصرف بهینه آب، تصمیم گیری در خصوص عوامل موثر بر عملکرد شبکه برای تامین بهینه اهداف بهطور همزمان و رعایت محدودیت های موجود می باشد. که بدون بهره گیری ازروشهای شبیه سازی و بهینه سازی مقدور نیست. به منظور بهینه سازی برنامه تحویل آب شبکه آبیاری جیرفت واقع دراستان کرمان، دراین مطالعه،از روش الگوریتم ژنتیک که تکنیکی با توانایی های جستجوی مجموعه ای از پارامترها باماکزیمم یا مینیمم شاخصی خاص می باشد ، استفاده شد. با توجه به شبکه آبیاری مورد نظر، برنامه زمان بندی و تحویل آب به مزارع به گونه ای بهینه گردید که از حداقل منابع ابی موجود، بهترین راندمان از نظر برنامه تحویل آب و متعاقبا افزایش تولید محصول مقدور گردید.