سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در حوزه مدیریت منآبع آب یکی از مهمترین مسائل، بهینه سازی عملکرد سدها پس از ساخت می باشد. روشی که در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته روش الگوریتم ژنتیک است کاربرد وسیع روش الگوریتم ژنتیک در سالهای اخیر، برنامه ریزان نرم افزار مطلب را بر آن داشته است تا جعبه آبزار جدیدی به نام الگوریتم ژنتیک را در نسخه هفتم اضافه کنند. این جعبه آبزار دارای قآبلیتهایی مانند تغییر هر یک از قسمتهای الگوریتم ژنتیک و ترسیم نمودارهای مختلف به خصوص در ارتباط با روند اجرای الگوریتم ژنتیک به طور همزمان می باشد. در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن افق دید برنامه ریزی یک ساله و بازه های زمانی ماهانه، این الگوریتم برای سد جیرفت اجرا گردید. نتایج حاصل نشان داد که در بدترین شرایط خشکسالی نیز با مدیریت صحیح (استفاده از برنامه بهینه سازی ) سد جیرفت نیاز پایین دست را برآورده می کند.