سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلیمان محمدی ایمایی – گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان،صومعه سرا، ص پ ۱۱۴۴

چکیده:

در این تحقیق ابتدا معادله رویش برای یک جنگل ناهمسال در شمال برآورد شد و سپس با استفاده از مدل خود کاهشی( Autoregressive Model ) قیمت چوب سرپا پیش بینی شد. میزان برداشت بهینه با استفاده از روش برنامه ریزی اتفاقی دینامیک) (Stochastic Dynamic Programming محاسبه شد. تصمیم گیری مبزان برداشت بهینه بطور بهنگام بر اساس آخرین اطلاعات رویش جنگل و قیمت چوب انجام شد. نتایج نشان داد که اگر ما از روش بهره برداری برنامه ریزی اتفاقی دینامیک به جای برنامه ریزی بهینه سازی حتمی (Deterministic) جهت برداشت استفاده کنیم ارزش فعلی مورد انتظار جنگل بطور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند.