سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مکانیک
محمد زهساز – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مکانیک
آیرم آذرخویش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مک

چکیده:

در این مقاله جریان در اطراف یک مدل خودروی Notch Back سه بعدی بطور تجربی موردمطالعه قرار گرفته و قسمتهای که تغییرات مهمتری در نیروهای پسا و برا دارند بررسی و منحنی های مشخصه آنها محاسبه و رسم گردیده است. از جمله تغییرات بررسی شده در این مطالعه ۱- تغییرات زاویه شیشه عقب ۲- تغییرات ضخامت صندق عقب می باشد. بمنظور بررسی اعتبار نتایج، قسمتهایی از این نتایج با نتایج تجربی منتشر شده مربوط به پژوه۴۰۵ مقایسه گردیده است. همچنین اثر فاصله مدل از زمین بر روی نیرو ها یآیزودینامیکی مورد بررسی قرا رگرفت است. مقایسه نتایج استخراجی باحالتهایی که نتایج منتشر شده وجود دارد قابل ملاحظه بوده که تاییدی بر منحنی های مشخصه استخراجی می باشد.