سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب اله بصیرزاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی و مدیر دفتر مطالعات شبکه ها ی آبیاری و
علی شهیدی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی

چکیده:

رودخانه کارون بزرگترین منبع آب سطحی قابل توسعه در کشور محسوب میشود. درعین حال نیازهای فوق العاده ای از مصارف مختلف شهری، کشاورزی، صنعتی، تولید انرژی و محیط زیستبه آن وابسته است. در این مقاله مدلی با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره مبتنی براصل سازش بین اهداف متضاد، مدلی جهت برنامه ریزی تخصیص آب به حوضه مبدأ و مقصد با هدف حداکثر منافع کل توسعه یافته است. معیارها بر اساس ارزش آب برای مصارف مختلف (شهری، صنعتی، کشاورزی، تولید انرژی) و صرفاً با تاکید بر ترجیحات و برتری اقتصادی مصرف آب در حوزه های مبدأ و مقصد، و برای محیط زیست با استفاده از یک تابع جریمه برای تبدیل خسارت کمبود آن به ارزش اقتصادی تعریف شده اند. برای محاسبه ارزش انتظاری منافع درشرایط عدم قطعیت، ازتابع توزیع احتمال جریان سالیانه درفواصل قابلیت اعتماد مختلف انتگرال گیری شده است. در این مقاله طرح انتقال آب به حوضه زاینده رود از طریق تونل بهشت آباد به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است.