سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان نوروزی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند,
محمد علی ملبوبی – دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
نسرین یاوری – کارشناس خبره موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

به منظور استفاده از سطح ها پلوئیدی گیاه چغندرقند برای انتقال ژن های مهندسی شده، ابتدا بافت های کالوس جنین زا حاصل از کشت تخمک به مقدار کافی تکثیر گردید و سپس از کالوس های جنین زا برای تراریزش با آگروباکتریوم تومه فاسینس حامل ناقل دوگانه Pbi121 استفاده گردید . بافت های تلقیح شده پس از کشت توام به محیط گزینش حاوی آنتی بیوتیک منتقل شدند و جوانه های حاصل با سنجش GUS، PCR و یا Dot blot مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که جنین هاپلوئید قابلیت خوبی برای تولید جوانه های تراریخته دارا می باشد که می توان پس از دو برابر نمودن کروموزوم های آن ها به گیاهان دابلد هاپلوئید خالص در نسل اول دست یافت.