سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود صمدیان ذکریا – کارشناس ارشد مکانیک مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

چکیده:

در این مقاله بهینه سای سیستم ترمز یک خودروی سواری (خودرو هدف) پس از نصب تجهیزات ومخازن CNG انجام شده است. با نصب کپسولهای گاز جهت گاز سوز ککردن خودرو، وزن خودرو افزایش می یابد که سهم عمده این تغییر وزن نیز بر روی اکسل عقب است. در این پژوهش ابتدا مدل دینامیکی خودروهای هدف و CNG (شامل مدل سیستم ترمز) در نرم افزار MATLAB/Simulink مدل شدهاست. از این مدل برای ورودی پدال مشخص، متغیرهای سرعت، شتاب، طول خط ترمز، فشار خط و تمامی متغیرهای دیگر مربوط به سیستم ترمز قابل استخراج است و در نهایت از مقایسه نتایج حاصل از مدل دینامیکی خودرو و استاندارد ECE ، یک شیر فشار شکن (شیر تناسبی (proportional valve) بهینه برای سیستم فوق انتخاب گردیده است. بهینه سازی سیستم مذکور به معنای کاهش طول خط ترمز، جلوگیری از قفل شدن چرخهای عقب ، قبل از چرخهای جلو و … است.