سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود محققی – دانشگاه صنعتی شریف
جلال الدین شایگان – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بویلر بازیاب گرمای تولیدکنندة بخار ی کی از مع دود اجزایی است که برای هر کاربرد خاص به طور اختصاصی ساخته می شود و هر تغییری در طراحی آن، تمامی متغیرهای عملکردی سیکل را به طور مستقیم مورد تأثیر قرار می دهد . لذا فراهم کردن ابزاری برای بهینه سازی پارامترهای طراحی و چیدمان مبدلهای حرارتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله به ارائه روشی جدید برای مدلسازی سیکل بخار در سیکلهای ترکیبی پیشرفته با استفاده از تشکیل دستگاه معادلات غیرخطی و حل همزمان آن با استفاده از روشهای ترکیبی نیوتن می پردازیم و سپس مدل ارائه شده را با
استفاده از ابزار توانمند الگوریتم ژنتیک بهینه سازی می کنیم.