سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس قاسم پور اردکانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، تهران
علیرضا بهرام پور – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، تهران

چکیده:

استفاده از پمپ های باند وسیع در طراحی تقویت کننده های فیبر نوری رامان اخیرا از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آنجا که لیزر های نیمه هادی پر قدرت باند وسیع تقریبا دارای طیف گوسی هستند ، در این مقاله برای کمینه سازی اعوجاج بهره از ترکیب چند پمپ باند وسیع استفاده می شود. توان و طول موج مرکزی هر کدام از پمپ های گوسی برای حالت بهینه بر اساس روش وردشی انتخاب می شوند. محاسبات برای بهینه سازی اعوجاج بهره یک تقویت کننده رامان به طول ۲۵ کیلومتر، پهنای باند ۵۰nm و متوسط بهره ۴/۱dB انجام شد و اعوجاج بهره ۰/۲۵dB بدست آمد.