سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد میرزاییان دهکردی – استادیار گروه الکترونیک، دانشکده فنی، دانشگاه اصفهان
پیمان معلم – استادیار گروه الکترونیک، دانشکده فنی، دانشگاه اصفهان
محمد عطایی – استادیار گروه الکترونیک، دانشکده فنی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک روش هایبرد بر اساس روش تحلیلی پاول و غیر تحلیلی ژنتیک جهت بهینه سازی توابع هدف ارایه شده است . در این روش، الگوریتم ژنتیک جهتتعین نقطه شروع مناسب برای روش پاول بکار رفته است . با بکار کیری روش هایبرید ارایه شده، دقت و سرعت روش بهینه سازی افزایش می یابد . کارایی روش ارایه شده در تنظیم بهینه ضرایب بهره کنترل کننده کلاسیک PI برای کنترل سرعت سروو موتور DC نشان داده شده است . مقایسه نتایج شبیه سازی و آزمایشات عملی بدست آمده با روش سعی و خطا در تعیین ضرایب کنترل کننده، نشان دهنده عملکرد مطلوب روش بهینه سازی هایبرید ژ نتیک – پاول است .