سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رهنورد – شرکت برق منطقه ای اذربایجان (معاونت نظارت بر توزیع)
احمد وحیدنیا – شرکت برق منطقه ای اذربایجان (معاونت نظارت بر توزیع)

چکیده:

بارهای موجود در شبکه های توزیع و انتقال انرژی الکتریکی به دلیل پاره ای از ویژگی های خود نظیر غیر خطی بودن، ضریب توان پایین و نامتعادلی، می توانند تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت توان در خطوط انرژی الکتریکی بر جای بگذارند که از جمله انها می توان به اعوجاج و نوسانهای ناخواسته شکل موجهای ولتاژ وجریان درشبکه های برق ونیز عدم استفاده از ظرفیت خطوط اشاره کرد. یکی از راههای که می توان با این اثرات نامطلوب بخصوص در سیستم های توزیع مقابله نمود، و زیانهای انها را به حداقل رساند، استفاده از جبران ساز توان راکتیو به صورت موازی در خطوط است. دراینمقاله روش جدیدی برای مدیریت توان راکتیو به منظور تصحیح ضریب توا ن و متعادل نمودن بار درخطوط سه فاز به وسیله تئوری منطق فازی پیشنهاد شده است. کنترل کننده فاز مقدار سوسپتانس مورد نیاز جهت جبران سازی را باماکزیمم مقدار جهت بهینه سازی توان راکتیو انتخاب و در سیستم توزیع بهصورت موای با خط قرار می دهد، در ادامه این روشپس از شبیه سازی با نرم افزار Matlab، مقادیر خروجی نشان داده شده است. سپس کاهش تلفات ناشی از این روش محاسبه شده است.