سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا رهنورد – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
رضا رضا مجید پور – شرکت برق منطقه ای آذربایجان دانشگاه صنعتی سهند
مهدی زینالی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

چکیده : بارهای موجود در شبکه – های توزیع و انتقال انرژی الکتریکی به دلیل پاره ای از ویژگی های خود نظیر غیرخطی بودن، ضریب توان پائین و نامتعادلی، میتوانند تاثیرات نامطلوبی ( از جمله اعوجاج و نوسانهای ناخواسته در ولتاژ و جریان خطوط الکتریکی و نیز عدم استفاده از ظرفیت ) بر کیفیت توان در خطوط انرژی الکتریکی برجای بگذارند . یکی از راههایی که میتوان با این اثرات نامطلوب بخصوص در سیستم – های توزیع مقابله نمود، استفاده از جبران ساز توان راکتیو به صورت موازی در خطوط است . در این مقاله روش جدیدی برای مدیریت توان راکتیو به
منظور تصحیح ضریب توان و متعادل نمودن بار در خطوط سه فاز به وسیله تئوری منطق فازی پیشنهاد شده است . کنترل کننده فازی مقدار سوسپتانس مورد نیاز جهت جبران سازی را با ماکزیمم مقدار، جهت بهینه سازی توان راکتیو انتخاب میکند . در ادامه این روش پس از شبیه سازی با نرم افزار Matlab ، مقادیر خروجی نشان داده شده است، سپس کاهش تلفات ناشی از این روش محاسبه شده است