سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
نعمت اله اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
علی اکبر گل نشان – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:
دراین مقاله بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی درداخل بافت سرطانی برای درمان در روش هایپرترمیا به کمک الگوریتم ژنتیک بررسی شده است برای حل معادلات حاکم برمساله از روش شبکه بولتزمن استفاده نمودهایم تابع هدف ما بیشینه نمودن حجمی از تومورسرطانی است که دماهای بالاتر از دمای تخریب سلولی را دارد بصورتی که کمترین آسیب به بافت سالم زده شود پارامترهای طراحی ما مکان های تزریق تعداد تزریق میزان تزریق و نرخ تزریق است.