سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده سادات شاهی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، تهران، خیابان آزادی
مرتضی خان احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، بخش تحقیقات فنی و مهندسی ک
ایران عالم زاده – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، تهران، خیابان آزادی
رضا روستا آزاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، تهران، خیابان آزادی

چکیده:

بهره گیری از روش سطح پاسخ و طرح آماری مرکب مرکزی متعامد رابطه بین فعالیت زایلاناز تولیدی در کشت جامد یک سویه آسپرژیلوس نیجر بر مخلوط سبوس گندم و کاه گندم با چهار متغیر مهم تخمیر حالت جامد بدست آمد. متغیر های بررسی شده شامل درصد کاه، دما، رطوبت و مدت زمان تخمیر بودند. مدل بدست آمده فعالیت قابل حصول در شرایط مناسب عملیاتی شامل ده درصد کاه، دمای ۲۹ درجه سانتیگراد، رطوبت ۵۵ % و زمان ۵۰ ساعت را ۱۱۱۴ واحد در هر گرم ماده خشک تخمیر شده پیشگوئی نمود که کمتر از ۲۰ % با مقدار اندازه گیری شده تفاوت داشت.