سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه جباری سرشت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتک
محسن جهانشاهی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتک
جهانبخش رئوف – دانشگاه مازندران، گروه علوم پایه، دانشکده شیمی، آزمایشگاه تحقیقات

چکیده:

نانولولههایکربنی فرم جدیدی از عنصر کربن هستند، که از ورقههای گرافیتی لوله شده درون سیلندرهای متحدالمرکز با قطر نانومتری و طول میکرومتری تشکیل شدهاند . که در سال ۱۹۹۱ کشف شدهاند . روش تخلیهقوسالکتریکی در محیط مایع برای سنتز انواع ساختارهای نانوکربنی از جمله نانوپیازهایکربنی، نانوشاخهایکربنی و نانولولههایکربنی استفاده شده است . این تکنیک روشی با هزینه
کم ونیاز به تجهیزات گرانقیمت ندارند . در این تحقیق، این روش برای ساخت نانولولهها استفاده شده و سپس روش فعلوانفعال اسیدی برای مرحله خالصسازی استفاده شده است . برای بهبود سنتز، چهار فاکتور ( ولتاژ،جریان،کاتالیست وپلاسما ) که بیشترین تاثیر روی سنتز دارند در چهار سطح به نرمافزار تاگوچی (Taguchi) معرفی شدهاند .