سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صفاری – دانشجوی کارشناسی استخراج معدن , دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
محمدرضا مزدیان فرد – عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی, دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
اکبر فرزانگان – عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن, دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
امیر راستی الحسینی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن, دانشگاه الیگودرز

چکیده:

باریت مهمترین اجزء تشکیل دهنده گل حفاری می باشد و حدود ٩٠ % از باریت استخراج شده جهان در اکتشافات نفت خام مصرف می شود . روشهای ثقلی پر عیار کردن برای آرایش تعداد زیادی از کانیها مورد استفاده قرار می گیرند. دامنه کاربرد آنها بسیار وسیع است و برای کانیهای با چگالی نسبتًا زیاد بهترین شرایط را دارا ست. در سالهای اخیر بهینه سازی های چشمگیری در دستگاه های پر عیار سازی ثقلی انجام شده است که از علل آن سادگی روش های ثقلی وکم بودن آلودگی های زیست محیطی آن است . همچنین هزینه فراوری روش های ثقلی معمولا پایین تر از روشهای غیر ثقلی می باشد . جیگ یکی از دستگاههای فراوری ثقلی است که در پر عیارسازی با ریت بسیار از آ ن استفاده می شود . در این میان پارامترهای موثری وجود دارد از جمله آن بهینه سازی در دبی آب ورودی است که مشخص می شود با افزایش دبی آب محصولات دانه ریز سریع شسته و وارد باطله میشوند و با کاهش دبی آب کاهش راندمان را خواهیم داشت . سرعت دوران محور جیگ و بسامد ضربه ای را که شفت به مخزن وارد می کند نیز بسیار اهمیت دارند که برای هر باک جیگ باید تعداد نوسان بهینه تعیین گردد . از جمله پارامتر های مهم دیگر ارتفاع بستر در داخل جیگ، درجه آزاد شدگی ، شیب بستر ، دانه بندی مواد ورودی، مشخصات هندسی جیگ و وجود بارهای دانه درشت در کف جیگ برای تحرک بیشتر مواد در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه تعیین گردید.