سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدا صابری – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهرا
فرزاد رجایی سلماسی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهرا

چکیده:

در این مقاله روشی برای طراحی جریان شارژ بهینه برای باتری های سربی – اسیدی به کار رفته در خودروهای هایبرید الکتریکی پیشنهادشده است. این روش از مدل باتری برای به دست آوردن جریا ن شارژبهینه استفاده می کند. به دلیل غیر خطی بودن مدل ، روش بهینه سازی غیر خطی تندترین شیب استفاده میشود. با استفاده از اینروش می توان مدت زمان شارژ را کاهش و طول عمر باتری را بهبود بخشید. برای مقایسه روش ارائه شده با سایر روش های موجود، از فیلتر کالمن توسعه یافته برایتخمین ظرفیت باتری به عنوان معیاری از وضعیت سلامت باتری استفاده شده است. نتایج حاصلنشان میدهد که با استفاده از جریان شارژ به دست آمده ، در ۱۰۰ سیکل ابتدای شارژ، وضعیت سلامت باتری به میزان ۷/۵% نسبت به روش شارژ چند مرحله ای بهبود یافته است.